โภชนาการพัฒนาสมองลูก

โภชนาการพัฒนาสมองลูก การทานอาหารที่ดีกับช่วงวัยจะช่วยให้เค้าได้รับพลังงาน

โภชนาการพัฒนาสมองลูก อาหารและโภชนาการที่ดีเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของร่างกายและสมองสติปัญญาของลูกให้เขาเติบโตแข็งแรงสมวัยดังนั้นพ่อแม่จึงควรใ

View More โภชนาการพัฒนาสมองลูก การทานอาหารที่ดีกับช่วงวัยจะช่วยให้เค้าได้รับพลังงาน
การอ่านพัฒนาสมองเด็ก

การอ่านพัฒนาสมองเด็ก พ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังช่วยให้ลูกมีจินตนาการ

การอ่านพัฒนาสมองเด็ก นอกจากการพัฒนาทางร่างกายเช่นการทานอาหารการดื่มนมแล้วการอ่านก็เป็นการพัฒนาทางสมองเช่นเดียวกันอีกด้วยการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนั

View More การอ่านพัฒนาสมองเด็ก พ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังช่วยให้ลูกมีจินตนาการ
เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ของเด็ก

เด็กสมาธิสั้น เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนอายุ7ขวบอาการจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางอารมณ์การเรียนและการเข้าสังคมเด็กกลุ่มนี้จะขาดสมาธิขาดการควบคุ

View More เด็กสมาธิสั้น เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ของเด็ก
ลูกดิ้น

ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนในครรภ์ของคุณ

ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครรภ์ของคุณในขณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวของทารกที่ทำให้คุณสามารถรู้สึกได้ว่าเค้ากำลังขยับเขยื้อนร่างกายสาเห

View More ลูกดิ้น เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนในครรภ์ของคุณ
นวดกระตุ้นพัฒนาการทารก

นวดกระตุ้นพัฒนาการทารก เลือดลมไหลเวียนดีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกาย

นวดกระตุ้นพัฒนาการทารก การนวดให้กับเด็กก็เหมือนกันกับนวดให้ผู้ใหญ่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้เด็กมีสุขภาพดีส่งผลให้พัฒนาการในหลายๆด้านดีตามไปด้วยและช่วยก

View More นวดกระตุ้นพัฒนาการทารก เลือดลมไหลเวียนดีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกาย