การเตรียมตัวเป็นคุณแม่ เรียนรู้พัฒนาการเด็ก และอาหารที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย

พัฒนาการ

สอนลูกให้มีวินัย เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังและพ่อแม่ต้องพาลูกปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ

สอนลูกให้มีวินัย  ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนข้อมูลข่าวสารต่างมาจากมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวคุณก็สามารถได้รับข่าวสารจากทั

View More สอนลูกให้มีวินัย เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังและพ่อแม่ต้องพาลูกปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ
พัฒนาการเด็ก

 พัฒนาการของทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12 เป็นช่วงที่แม่ต้องเฝ้าดูพัฒนาการ

พัฒนาการของทารก การเปลี่ยนแปลงการเจริญติบโต ด้านต่างๆของทารก ตั้งแต่เริ่มคลอดจนถึงเริ่มเดินได้จะครอบคลุมทั้งสิ้น12เดือน พัฒนาการจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนแล้ว

View More  พัฒนาการของทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12 เป็นช่วงที่แม่ต้องเฝ้าดูพัฒนาการ