เด็กสมาธิสั้น เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ของเด็ก

เด็กสมาธิสั้น เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนอายุ7ขวบอาการจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางอารมณ์การเรียนและการเข้าสังคมเด็กกลุ่มนี้จะขาดสมาธิขาดการควบคุมตนเองมีอาการซน ด้านสถิติของไทยจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของเด็กพบว่าเด็กเป็นโรคสมาธิมากที่สุดจะอยู่ที่ชั้นประถม1แล้วจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถทราบแน่ชัดของอาการการเกิดโรคสมาธิสั้นถึงแม้เด็กบางคนจะมีการเข้าข่าย โรคสมาธิสั้นแต่จะพัฒนาตามช่วงวัยถ้าการซุกซนไม่อยู่นิ่งไม่เชื่อฟังไม่ได้อยู่ตามเกณฑ์วินิจฉัยของสมาธิสั้นเด็กจะหายเองเมื่อโตขึ้นหรือเวลาผ่านไปและในขณะเดียวกันเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะยังคงอยู่ต่อไปจนเป็นผู้ใหญ่จะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

เด็กสมาธิสั้น

อาการของ เด็กสมาธิสั้น

อาการสมาธิสั้นอาจคงอยู่ตลอดไปจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ดูรูปแบบอาจเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยตามวัยวิธีการรักษาผู้ป่วยอาจต้องดูที่อาการและการใช้ชีวิตประจำวันพฤติกรรมของโรคสมาธิสั้นที่พบบ่อยมี2รูปแบบหลักคือการขาดสมาธิขาดความจดจ่อหุนหัน พลันแล่น เด็กอาจจะมีพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งแต่มักปรากฏพฤติกรรมทั้งสองรูปแบบร่วมกันโดยพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลในการใช้ชีวิตประจำวันการเข้าสังคมการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเรียนและการทำงาน

สัญญาณโรคสมาธิสั้น

สมาธิสั้นจะทำอะไรได้อย่างไม่เสร็จสมบูรณ์ถึงจะเป็นเรื่องง่าย ที่สุดก็ตามแต่เด็กเล็กมักจะมีสมาธิสั้นมากกว่าเด็กโต หรือเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มคิดถึงงานถนัดไปก่อนที่จะเริ่มงานแรกเค้าจะมีการประมวลคำสั่งได้ลำบากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เค้าจะอยู่นิ่งไม่ได้ฟังนิทานหรือช่วยพับผ้าทำกิจกรรมนิ่งๆไม่ได้ จะมีอาการที่แสดงออกได้ชัดคือการเคลื่อนไหวตลอดเวลากระโดดบนเตียงกระโดดลงจากโต๊ะขยุกขยิกแกว่งเท้า คือเป็นอาการขั้นต้นทั่วไปของเด็กสมาธิสั้น เด็กกลุ่มนี้มักจะมีความคิดสร้างสรรค์และฉันจินตนาการณ์สมองเค้าจะอย่าทำนุ่นทำนี่ตลอดเวลาชอบคิดเรื่องราวประหลาดชอบวาดรูปสัตว์หน้าตาประหลาดเวลาโตขึ้นเขาสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

เด็กสมาธิสั้น

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น

สาเหตุของโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่มีการศึกษาค้นคว้าปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็ก

 1. พันธุกรรม จากการค้นคว้าเด็กที่ป่วยเป็นสมาธิสั้นมักมีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือที่มีเชื้อสายเกี่ยวข้องป่วยเป็นโรคนี้จึงมีแนวโน้มที่โรคสมาธิสั้นจะส่งผลผ่านพันธุกรรม
 2. โครงสร้างสมอง อาจเป็นโครงสร้างแต่กำเนิดหรืออาจได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากการสแกนสมองของคนทั่วไปกับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจะมีการพบว่าพื้นที่บางส่วนของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจะมีขนาดเล็กกว่าและบางส่วนจะมีขนาดใหญ่รวมทั้งขาดการสมดุลย์ปลายประสาทในสมองจึงส่งผลให้เป็นโรคสมาธิสั้น
 3. การตั้งครรภ์และการคลอด ในระหว่างตั้งครรภ์ผู้เป็นแม่อาจดื่มสุราหรือสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดบางชนิดและสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษจึงรับเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์รวมถึงการทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด
 4. สภาพแวดล้อมเป็นพิษ อาจได้รับสารเคมีหรือสารมลภาวะที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่เด็กเล็ก ส่วนความเชื่อว่าการดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมมากจะทำให้เด็กสมาธิสั้นจากการศึกษาค้นคว้ายังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดได้ระหว่างเด็กสมาธิสั้นกับเกมอย่างไรก็ตามแม้มีการอธิบายเชิงสาเหตุการให้เด็กเล่นเกมส์ ดูโทรทัศน์ โทรศัพท์ อย่างพอดีด้านปริมาณและระยะเวลาย่อมเป็นวิธีที่เหมาะสมในการเลี้ยงเด็ก

สังเกตุได้อย่างไรว่าเด็กสมาธิสั้น

การขาดสมาธิ จะมีลักษณะดังนี้

 • ไม่สามารถทำงานที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสำเร็จ
 • ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือเล่น
 • ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วย
 • ไม่สามารถตั้งใจฟังหรือเก็บรายละเอียดและทำให้เกิดการผิดพลาดของงานบ่อยครั้ง
 • ไม่เป็นระเบียบ วอกแวกง่าย
 • ขี้ลืมหรือมีปัญหาพยายามหลีกเลี่ยงต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ
 • ทำของหายบ่อย อย่างพวกของใช้ประจำวัน อุปกรณ์การเรียน

การซน ขาดความสามารถในการควบคุมตนเองมีลักษณะดังนี้

 • ยุกยิกอยู่ไม่สุข
 • นั่งไม่ติดที่ลุกเดินบ่อยขณะอยู่ในห้องเรียนอยู่หรืออยู่ที่บ้าน
 • ชอบเล่นหรือปีนป่าย
 • พูดมากพูดไม่หยุดเล่นเสียงหนัง
 • ตื่นตัวและตื่นเต้นง่าย
 • ไม่ชอบการรอคอยหรือรอคอยไม่เป็น
 • ชอบขัดจังหวะหรือพูดแทรกเวลาผู้อื่นพูดอยู่

เด็กสมาธิสั้น

วิธีการรักษา

การปรับพฤติกรรม สามารถทำได้โดยกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกรรมให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจคำชมเชยเวลาเด็กสามารถทำพฤติกรรมที่ดีต่อเนื่องการปรับพฤติกรรมต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยมีแพทย์คอยให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอน
การรักษาด้วยยา ปัจจุบันการรักษาด้วยยาเป็นที่นิยมเนื่องจากให้ผลรวดเร็วสะดวกปลอดภัยและสามารถทำควบคู่กับการปรับพฤติกรรม ปัจจุบันยารักษาโรคสมาธิสั้นมีอยู่หลายชนิดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในการรักษาเช่นความรุนแรงของอาการลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กหรืออาจมีโรคอื่นที่ตรวจพบร่วมถ้าจะประเมินความจำเป็นในการใช้ยาและวางแผนติดตามอย่างต่อเนื่อง

ภาวะแทรกซ้อนของสมาธิสั้น

ผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตการทำงานการเข้าสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นบางครั้งการแสดงอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความล้มเหลวในการเรียนการทำงานหรืออาจจะรุนแรงไปถึงการเกิดเหตุที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความลำบากในการดำเนินชีวิตจำวันอาจมีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพร่วมด้วย