การอ่านพัฒนาสมองเด็ก พ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังช่วยให้ลูกมีจินตนาการ

การอ่านพัฒนาสมองเด็ก นอกจากการพัฒนาทางร่างกายเช่นการทานอาหารการดื่มนมแล้วการอ่านก็เป็นการพัฒนาทางสมองเช่นเดียวกันอีกด้วยการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือควรเริ่มจากพ่อแม่อ่านหนังสือเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เขาอายุ6เดือนขึ้นไปอย่างน้อยวันละ5-15 นาทีเป็นการพัฒนาสมองและเซลล์ที่มีมากเป็นล้านๆเซลล์ทำให้เกิดเส้นใยประสาทเชื่อมโยงกันและกันมีผลต่อความฉลาดของเด็กในระยะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านภาษาของเด็กอีกด้วยรวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความอบอุ่นขณะที่คุณอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เด็กยังได้เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆโดยเฉพาะทางตาและทางหูได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเด็กก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น

การอ่านพัฒนาสมองเด็ก

 

คุณรู้หรือไม่ การอ่านพัฒนาสมองเด็ก

มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการอ่านได้แนะนำว่าการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ 15 นาทีเป็นอย่างน้อยโดยการออกอ่านออกเสียงให้ลูกฟังจะช่วยพัฒนาสมาธิสติปัญญาส่งเสริมให้ลูกมีจินตนาการ ทั้งช่วยให้ลูกเรียนรู้การตอบสนองทางอารมณ์และสถานการณ์ที่ได้ฟังสิ่งที่คุณอ่านพ่อแม่คุณแบ่งเวลาอ่านให้ลูกฟังเป็นช่วงๆอย่างเช้ากลางวันและก่อนเข้านอน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาก็สามารถให้คนที่บ้านที่รับหน้าที่เลี้ยงดูลูกของคุณอ่านแทนในช่วงที่คุณไม่อยู่หรือวันไหนลูกคุณอยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากฟังพูดอ่านหนังสือก็ไม่ควรบังคับรูปผู้หญิงทำให้ลูกมีทัศนคติที่ไม่ดีไม่ชอบการฟังการอ่านนิทานทำให้ลูกถอยห่างทำทุกอย่างไปรอบรอบห้องขณะที่คุณกำลังอ่านนิทานให้ลูกฟังคุณอย่าพึ่งไปดุลูกหรือห้ามให้เค้าเดินไปเดินมาแต่เมื่อถึงตอนที่น่าตื่นเต้นถึงเรื่องราวในหนังสือเรียกร้องความสนใจจากลูกได้เค้าจะเดินมาใกล้ๆคุณเองด้วยความตั้งใจอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องนี้

เทคนิคการอ่านหนังสือ

 • ครอบครัวนักอ่าน พ่อแม่คุณสร้างบรรยากาศรักการอ่านภายในบ้านจัดมุมหนังสือประจำบ้านที่หยิบจับมาอ่านได้ง่ายและเป็นหนังสือที่ดีต่อลูก
 • อ่านหนังสือกับลูก ตอนที่แม่จะอ่านหนังสือให้ลูกฟังคุณบอกว่าหนังสือนี้มีเนื้อหาอย่างไรเช่นหนังสือนี้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการดำเนินชีวิตของสัตว์เพื่อเพิ่มกระตุ้นความสนใจของลูกน้อยและสอนให้ลูกอ่านชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งสอนการจับหนังสือการเปิดหนังสือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ลูก
 • อ่านหนังสือกับลูก การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในคำศัพท์และทักษะภาษาควรให้ลูกอ่านตามออกเสียงอย่างถูกต้อง
 • คำถามปลายเปิด ความหมายคือเป็นคำถามที่ลูกสามารถตอบได้หลากหลายตามความคิดและจินตนาการไม่มีการปิดกั้นจะเป็นการช่วยเสริมทักษะในการคิดของลูกหากความคิดไม่ถูกต้องคุณแม่อย่าพึ่งรีบบอกต้องให้ถามว่าทำไมลูกคิดเช่นนี้แล้วค่อยสอนในสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกเพื่อให้ลูกคิดตามอย่างมีเหตุผล
 • อ่านประจำสม่ำเสมอ คุณแม่ควรอ่านหนังสือกับลูกประจำสม่ำเสมออ่านทุกวันเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก
 • ไล่ชี้ตามอักษร ขณะที่อ่านหนังสือคุณแม่ควรใช้นิ้วไล่ชี้ไปตามอักษรและรูปภาพเพื่อให้รู้จักคำศัพท์และการเปล่งเสียงควรอธิบายคำศัพท์ง่ายๆเป็นการช่วยเพิ่มทักษะทางด้านภาษาและความคิด

การอ่านสร้างเด็กฉลาดได้

การอ่านช่วยพัฒนาการสื่อสารและภาษาในเด็กเล็ก เวลาที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเค้าจะได้ยินเสียงและจินตนาการไปกับภาพที่ได้เห็นเป็นการเชื่อมโยงการเรียนด้านภาษาเมื่อพัฒนาการด้านภาษาดีแล้วจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีด้านอนาคต
สร้างความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวในหนังสือ รู้หรือไม่ว่าเจ้าตัวหรือสามารถเข้าใจได้หมดไม่ว่าเป็นเรื่องอารมณ์หรือสถานการณ์ทำให้เกิดทักษะสำคัญกับเด็ก อย่าง

 • ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้หนังสือมีความสามารถในเรื่องการตัดสินใจหนังสือเด็กส่วนใหญ่มีความคลี่คลายในสถานการณ์จึงกล้าที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหา
 • ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เน้นให้ถ้าไม่มีใครสอนให้เด็กทำเรื่องไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะแฝงเรื่องคุณธรรมอยู่เสมอทั้งความเมตตาความเอื้อเฟื้อกันทำโดยคำนึงถึงคนอื่นทำให้เด็กเรียนรู้แบบไม่รู้ตัวเค้าจะรู้ว่าไม่ควรทำร้ายสัตว์และควรเล่นกับเพื่อนอย่างไร

การอ่านพัฒนาสมองเด็ก

 

การอ่านทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์

รู้สึกมีการลำดับเรื่องราวช่วยพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับเด็กด้วยพื้นฐานปกติของเด็กที่เค้าฟังเเละดูภาพเค้าจะสังเกตุเห็นสมองก็เริ่มกระบวนการคิดวิเคราะห์กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เกิดอะไรกำลังจะเป็นอะไรต่อเรื่องราวเหตุผลดังนั้นจะพบว่าเด็กที่อ่านหนังสือหรือพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเค้าจะสามารถเล่าเรื่องราวหรือธิบายต่างๆจากวาดภาพอย่างละเอียดโดยมีการลำดับขั้นตอนได้มากกว่าเพื่อนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเห็นได้ชัดเจน

จำให้ขึ้นใจอ่านแบบไหนลูกก็สนุก

 • พ่อแม่ต้องอ่านเรื่องเข้าใจก่อนที่จะอ่านให้ลูกฟัง
 • พ่อแม่ต้องอินกับเนื้อหาที่ต้องอ่านให้ลูกฟังแล้วทำเสียงให้เป็นธรรมชาติเพราะเสียงของพ่อแม่ลูกจะคุ้นเคยตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่แล้วเพราะเค้าได้ฟังเสียงของพ่อแม่ของตัวเองจะเกิดความอบอุ่นและปลอดภัย
 • เวลาเล่าเรื่องพยายามเว้นจังหวะให้ลูกด้วยต่อคำตามนั้นมองภาพตามอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
 • ออกเสียงร ล ควบกล้ำให้ชัดเจน
 • อ่านนิทานจบควรมีกิจกรรมต่อยอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้